backlinkseoSzkolenia stacjonarne

🔗  edico.pl
Lista Szkoleń Stacjonarnych


Lider ergonomii || Nowoczesne Badanie Wypadków – Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W || Wymagania normy ISO 45001 – System Zarządzania BHP || Doskonalenie kompetencji pełnomocników ZSZ. Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 || PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA || Audytor systemów zarządzania (bhp, ochrona środowiska, jakość). Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018

Szkolenia stacjonarne - Ocena ryzyka ergonomicznego. Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W. Wymagania norm: ISO 45001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Audytor systemów zarządzania. BHP. Prowadzenie efektywnych spotkań. Przywództwo w pracy z różnymi pokoleniami.

Lider ergonomii - ocena ryzyka ergonomicznego

Ergonomia coraz częściej jest wsparciem pracodawców w zakresie optymalizacji kosztów związanych z warunkami pracy, poprawy wydajności i jakości pracy, podniesienia komfortu pracy, a tym samym zadowolenia pracowników. Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę na temat podstawy prawnej działań ergonomicznych, ergonomicznych czynników ryzyka, wybranych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem w środowisku pracy ergonomicznych czynników ryzyka oraz sposobach doboru działań minimalizujących to ryzyko. Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną.

Nowoczesne Badanie Wypadków – Analiza drzewa Zdarzeń oraz 5W

Analiza przyczyn źródłowych lub pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów. Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane. Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie jest zawsze możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy. Analiza przyczyn źródłowych nie jest jedyną, wnikliwie zdefiniowaną metodyką - istnieje wiele innych narzędzi, podobnych do RCA będących w codziennym użyciu. Proponujemy państwu RCA - oparty na bezpieczeństwie - który pochodzi z analizy wypadku i bezpieczeństwa oraz zdrowia zawodowego.

Wymagania normy ISO 45001 – System Zarzadzania BHP. Wdrożenie oraz transfer na nowe wymagania

W związku z wydaniem w 2018 roku normy ISO 45001, organizacje rozpoczynają proces transferu z wymagań OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 na nowe wymagania. Omawiamy wymagania normy ISO 45001 oraz porównujemy do OHSAS oraz PN-N-18001.

Doskonalenie kompetencji pełnomocników ZSZ. Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001)

Aby skutecznie zarządzać, należy umieć zmierzyć efektywność funkcjonowania systemu zarządzania zarówno w obszarze jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Jedną z najważniejszych funkcji w systemach zarządzania jest pełnomocnik. To ON odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem ZSZ. Wiele elementów funkcjonowania ZSZ zależy właśnie od wiedzy, jaką posiada pełnomocnik systemu zarządzania. Nasze szkolenie doskonali umiejętności pełnomocników systemów zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001). Uczestnicy szkolenia ugruntowują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001).

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pracodawca zobowiązany jest do włożenia wysiłku w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i zapewnienia pracownikowi powrotu do domu w zdrowiu. Niemniej jednak, obowiązkiem pracownika jest bycie gotowym na wystąpienie zdarzenia wypadkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Narażenie na różne zagrożenia, takie jak chemikalia, zagrożenia fizyczne, ogień, elektryczność, zobowiązuje do niesienia szybkiej i fachowej pomocy poszkodowanemu, co staje się ważnym zadaniem, na które musimy być gotowi każdego dnia. Szkolenie prowadzone jest przez RATOWNIKA MEDYCZNEGO. Pracodawca powinien wyznaczyć i przeszkolić pracowników, aby potrafili udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Audytor systemów zarządzania (bhp, ochrona środowiska, jakość). Nowe normy ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001)

Aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem, należy go odpowiednio mierzyć. Do pomiaru skuteczności działań w obszarze jakości bezpieczeństwa pracy czy ochrony środowiska naturalnego jednym z najważniejszych narzędzi jest audyt wewnętrzny. To dzięki niemu możemy ocenić skuteczność naszych działań, określić, czy ustanowiony system zarządzania funkcjonuje zgodnie z wewnętrznymi zewnętrznymi wymaganiami jak np. normami zarządzania. Audyt dostarcza również zarządowi informacji w jakim stopniu ustanowione cele zostały zrealizowane. Szkolenie Przygotowuje uczestników nie tylko teoretycznie ale również, dzięki case study oraz licznym symulacjom umożliwia przećwiczenie najczęściej występujących w trakcie audytu elementów. Nasze szkolenie przygotowuje do prowadzenia audytów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001)Dedykowane wersje tego szkolenia oferujemy również pod kątem konkretnej, wybranej przez Klienta normy. Uczestnicy szkolenia uzyskują wiedzę w zakresie wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bezpieczeństwem pracy opartych o wymagania norm: ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018 (poprzednio 18001), sposobu przygotowania się do audytu, technik jego prowadzenia oraz dokumentowania wyników takiego audytu. Ponieważ szkolenie prowadzone jest tylko przez zawodowych audytorów systemów zarządzania, jedną z najistotniejszych korzyści płynących z tego szkolenia są ich praktyczne doświadczenia , którymi się chętnie dzielą. Szczegółowa znajomość wymagań norm zarządzania bezpieczeństwem oraz umiejętność oceny spełnienia tych wymagań, stanowią również bazę dla osób prowadzących czynności doradcze w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy.

🔗  Dodaj link do swojej strony w katalogu stron: backlinkseo.pl

kontakt rozwoj-oprogramowania.pl


©️ rozwoj-oprogramowania.pl 2019


rozwoj-oprogramowania.pl