backlinkseoNotariusz Kraków

🔗  notariuszkrakow.pl
Usługi Notarialne


Kancelaria Notarialna Konrad Barański świadczy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Nasza Kancelaria sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy darowizny itp. Notariusz dokonuje czynności notarialne przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Notariusz Kraków - Kancelaria Notarialna. Nasza kancelaria w Krakowie oferuje pełen zakres czynności notarialnych.

Kancelaria Notarialna Konrada Barańskiego oferuje pełną i profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Notariusz Konrad Barański jako osoba zaufania publicznego pełni funkcję notariusza i prowadzi własną kancelarię notarialną w Krakowie na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz przed zatwierdzeniem odczytuje akt notarialny i upewnia się, że wszystkie osoby biorące udział w czynności rozumieją jego treść i znaczenie, a także iż jest on zgodny z ich wolą. Przy czynnościach z udziałem osób, które nie posługują się językiem polskim, zawsze obecny jest tłumacz przysięgły.

Kancelaria Konrad Barański wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o Notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, umożliwiamy dokonanie czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

🔗  Dodaj link do swojej strony w katalogu stron: backlinkseo.pl

kontakt rozwoj-oprogramowania.pl


©️ rozwoj-oprogramowania.pl 2019


rozwoj-oprogramowania.pl