backlinkseoPaszport SCC

🔗  paszportscc.pl
Paszport Bezpieczeństwa SCC


PASZPORT BEZPIECZEŃSTWA / PERSONAL SAFETY LOGBOOK SICHERHEITSPASS

Paszport SCC to Paszport Bezpieczeństwa, który jest imiennym dokumentem ze zdjęciem, wydawany przez jednostki dokonujące certyfikacji personalnej zgodnie ze standardem Safety Checklist Contractors (SCC).

Pracownik danej firmy może mieć własną książeczkę bezpieczeństwa (Personal Safety Logbook) w której zapisywane są przebyte badania, szkolenia, posiadane uprawnienia. Dzięki niej szybko i w prosty sposób można sprawdzić kwalifikacje (w tym SCC) i stan zdrowia każdego pracownika. Prowadzi ją pracodawca dla każdego pracownika.

Paszport SCC (wersja pomarańczowa) - języki: angielski, niemiecki.
Paszport SCC (wersja zielona) - języki: angielski, francuski, holenderski, polski.

Paszport SCC/VCA nie jest równoważny certyfikatowi SCC/VCA. Aby uzyskać certyfikat SCC/VCA dla personelu należy udać się na szkolenie i egzamin do akredytowanej jednostki.

🔗  Dodaj link do swojej strony w katalogu stron: backlinkseo.pl

kontakt rozwoj-oprogramowania.pl


©️ rozwoj-oprogramowania.pl 2019


rozwoj-oprogramowania.pl