backlinkseoOcena zgodności z wymaganiami prawnymi

🔗  qes.pl
Baza wymagań prawnych


Ocena zgodności to wykazanie spełnienia wymagań prawnych z zakresu badanych dziedzin przez Organizacje. Celem oceny zgodności jest identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności Organizacji. Etapy oceny zgodności: planowanie, wykonanie, podejmowanie działań dostosowawczych, sprawdzanie statusu.

Ocena zgodności obejmuje: określenie szczegółowych wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie, ocena zgodności z wymaganiami, wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają lub nie w pełni spełniają wymagania prawne, ocena ryzyka związanego z niespełnieniem wymagań, priorytetyzacja niezgodności oraz działań naprawczych. Istnieje możliwość kwartalnej, półrocznej lub corocznej aktualizacji przygotowanego zbioru wymagań prawnych wraz przypisywaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych. Niezależny, zewnętrzny monitoring przestrzegania przez organizację wymagań prawnych.

Nasza baza online Lexes to narzędzie, które umożliwia dostęp do aktualnej listy wymagań prawnych w zakresie BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, substancji i materiałów niebezpiecznych, energetyki oraz prawa żywnościowego. Umożliwia budowanie własnej listy wymagań prawnych, dodawanie wymagań spoza listy oraz dokonywanie oceny zgodności z tymi wymaganiami. Użytkownik ma możliwość generowania raportów w różnych formatach i zapisywania historii oceny zgodności.

Baza Lexes w porównaniu do produktów konkurencji posiada rozszerzoną funkcjonalność oraz spersonalizowane opcje dla użytkowników. Polecamy bazę Lexes.

🔗  Dodaj link do swojej strony w katalogu stron: backlinkseo.pl

kontakt rozwoj-oprogramowania.pl


©️ rozwoj-oprogramowania.pl 2019


rozwoj-oprogramowania.pl